Partneři

Proběhlo první předání podpor

Dnešního dne 21.6.2012, v sídle Nadačního fondu Incrementum, proběhlo slavnostní předání prvních podpor z rukou členů správní rady.  V souladu s dřívějším rozhodnutím se prvními příjemci stali Honza a Markéta, to vše za účasti paní ředitelky Dětského domova Domino Plzeň a dvou jejich nejbližších strejdy a tety. Oba mladí lidé projevili nadání a vůli jít za svým cílem a k tomu jim mají napomoci předmětné dary.

Honza převzal notebook, na kterém se bude moci věnovat své velké zálibě, kterou zároveň studuje, tedy počítačové grafice. Nebude nadále závislý pouze na PC ve škole, což je zvlášť teď před prázdninami hodně aktuální, ale bude moci pracovat s designem už i doma v dětském domově.

Markéta se dočkala vytouženého vybavení k westernovému ježdění na koních, se kterými tráví svůj veškerý volný čas. Vybavení sestává z nepromokavého stylového pláště, kovbojského klobouku a speciálních jezdeckých návleků, tzv. chapsů. Právě tyto oblekové doplňky jí scházely k pocitu úplného splynutí s koněm i tímto životním stylem.

Celý akt se odehrál v milé a příjemné atmosféře a věříme, že pro oba příjemce byl stejně významným krokem ke splnění snů jako pro zúčastněné členy správní rady.

Správní rada rozhodla o prvních podporách

Dnešního dne 14.6.2012 rozhodla správní rada o prvních podporách. Mezi prvními podpořenými byli podpořeni Honza a Markéta.

Honza je z dětského domova a věnuje se počítačové grafice. Již ve svých 17 letech umí velmi dobře zacházet s rastrovou i vektorovou grafikou. Nemá však peníze na vlastní počítač. Na počítači pracuje jenom ve škole. V dětském domově odpovídající počítač nemají. Honza požádal NF Incrementum o zakoupení vhodného počítače pro účely práce s počítačovou grafikou.

Markéta vyrůstá v dětském domově. Už od útlého dětství má ráda koně. V poslední době má možnost na koních jezdit. Věnuje se westernovému ježdění a dosahuje pěkných výsledků. Markétě je 15 let, ale chtěla by být stejně dobrá jako přední westernoví jezdci.  Jako opravdový westernový jezdec, ale Markéta nemůže vystupovat veřejně, když nemá správný westernový klobouk, správný jezdecký kabát ani dlouhé kožené chapsy. Dětský domov na takové věci nemá fondy.  Markéta požádala NF Incrementum o zakoupení klobouku, kabátu a chapsů.

Správní rada jednomyslně rozhodla o podpoře obou mladých lidí, protože se oba nacházejí ve ztížené sociální situaci, dosahují ve zvolené oblasti podpory výborných výsledků a je u nich předpoklad, že dar využijí ke svému dalšímu zdokonalení.

Správní rada projednala první žádosti o podporu

Dnešního dne (17.5.2012)projednala správní rada nadačního fondu Incremetum první příspěvky o podporu. Jednání správní rady bylo rozšířeno o nové dobrovolníky, kteří se se zástupci NF Incrementum dohodli na spolupráci jako projektoví manažeři. Projektoví manažeři budou řešit jednotlivé žádosti tak, aby jim byla věnována řádná péče a byly zjištěny dostatečné podklady pro správné posouzení správní radou. Jednalo se o žádosti dětí, mladých lidí i jejich zákonných zástupců. Většinou žádostí se bude správní rada detailně zabývat.

Proběhlo první jednání správní rady nadačního fondu

Včera (22.2.2012)  proběhlo první jednání správní rady nadačního fondu Incrementum. Hlavním bodem jednání bylo projednání způsobu naplnění cílů fondu a programů podpor. jedním ze závěrů správní rady bylo, že podpora nadačního fondu Incrementum bude zásadně zacílená na jednotlivce a rozvoj jeho konkrétního nadání nebo zájmu. Nerozhoduje obor činnosti, jediným kritériem bude podpora osobnostního růstu jedince.

NF Incrementum založen

Dnešního dne (20.1.2012) byl založen nadační fond Incrementum. Jeho cílem bude poskytování pomoci dětem, mladistvým a mladým lidem do 24 let věku, nacházejícím se ve ztížených životních, zejména sociálních, podmínkách za účelem podpory jejich osobnostního rozvoje.