Hanka

HANKA – mladá zpěvačka

Hanka byla v necelých 5ti letech soudním rozhodnutím umístěna do Dětského domova v Tachově. Navštěvuje místní základní školu a patří v domově mezi děti s výborným školním prospěchem a velkým zájmem o volnočasové aktivity.

Hanka je od roku 2009 (tedy od svých sedmi let) členkou Tachovského dětského sboru. Současně se účastní nácviků vystoupení ve folklórním souboru Kaštánek, který funguje v rámci Dětského domova Tachov. Sama o sobě tvrdí, že ve zpěvu opravdu vyniká – podařilo se jí zvítězit ve školní pěvecké soutěži. Hanka prohlašuje: „když můžu zpívat, je mi hned lépe na světě“.

Tato nadějná zpěvačka dosáhla i dalších úspěchů. V soutěži Rošťák roku 2014 získala 5. Místo, na přehlídce umělecké tvorby dětí z dětských domovů Nejmilejší koncert 2015 obsadila 2. místo v kategorii sólový zpěv. V kategorii skupinový zpěv, na stejné přehlídce, se umístila na 1. místě – se souborem Kaštánek.

Tachovský dětský sbor je význačné a početně rozsáhlé pěvecké těleso. V říjnu tohoto roku se jeho členové měli možnost zúčastnit mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Barceloně ve Španělsku. Hanka požádala NF Incrementum o podporu ve formě úhrady účasti na tomto mezinárodním festivalu. Zároveň požádala nadační fond o věcný dar - bezdrátový mikrofon AKG Mini Vocal, aby se mohla na svá vystoupení co nejlépe připravovat (např. v rámci souboru Kaštánek). Hanka byla zařazena do programu ŠIPKA a úspěšně prošla rozhodovacím procesem správní rady fondu. Slavnostní předání proběhlo v sídle NF Incrementum dne 8. 10. 2015. Hance byl věnován vybraný mikrofon v hodnotě 2 675,- Kč a současně si odnesla poukaz na 4 900,- Kč, který byl zárukou, že její pěvecká účast na festivalu v Barceloně se stane skutečností. 

A protože NF Incrementum nerozdává své dary jen tak „zadarmo“, chtěli jsme i po Hance splnění jejího osobního úkolu, který by podnítil její osobnostní růst. Dívka se zavázala, že uspořádá sólové vystoupení (s podporou lidového hudebního nástroje) v Domově pro seniory v Kurojedech. Své rozhodnutí realizovala ještě před udílením věcných darů a ještě k této akci vytvořila propagační plakátek. Hanka si tedy svoji podporu opravdu zasloužila. 

Zpěvu se Hanka chce věnovat i v budoucnu, ráda by postupně získávala další hudební zkušenosti, aby v Tachovském dětském sboru kvalitně doplnila starší sólistky. Nadační fond Incrementum jí přeje mnoho úspěchů!