Barbora II

Barbora (13 let) - budoucí akademická malířka

 

Barbora vyrůstá v rodině pouze s babičkou, která ji má v péči. Pro samoživitelku není vůbec jednoduché zabezpečit Báře veškeré potřeby, které s jejími zájmy souvisejí.

Barbora od mala ráda a velmi pěkně kreslí a maluje. Bohužel, v rodinném rozpočtu již nezůstávají prostředky na další rozvoj jejího nadání ani prostředky na malířské vybavení.

Proto se dívka rozhodla požádat o podporu Nadační fond Incrementum. Jako svůj osobní závazek si stanovila cíl: nakreslit pro Nadační fond Incrementum obraz s motivem, na kterém se domluví se zakladatelem fondu a správní radou.

Pro splnění závazku jí byl uhrazen roční malířský kurz ve výši 5 265,- Kč. Dále se podpora zaměřila na zakoupení malířského vybavení v hodnotě 5 406,- Kč. Podpora probíhá v rámci programu ŠIPKA.

Bára podstoupí v ročním kurzu zdokonalení v různých technikách a nejoblíbenější využije pro tvorbu obrazu. Dlouhodobý cíl této mladé umělkyně je v dalším rozvíjení jejího talentu a případné akademické vzdělání v této oblasti.