Partneři

Program „Meta“

  • primárně určen pro příjemce v období mladé dospělosti (cca. od 18 do 24 let)

  • u příjemců podporujeme rozvoj a seberealizaci v dlouhodobě provozované oblasti; jedná se o zájmové aktivity přírodovědného, technicko vědního, sportovního, nebo estetického charakteru

  • cílem programu je rovněž podpora jedince v jeho snaze předávat své dovednosti a znalosti dalším osobám, v oblasti vedení mladších dětí či vrstevníků; oceňujeme odhodlání podělit se o své zkušenosti a vtáhnout do smysluplné aktivity další zájemce (přesah individuálního zájmu)

  • podpora bude zaměřena také na sociálně prospěšné aktivity konkrétního mladého člověka (pomoc a péče o hendikepované a sociálně znevýhodněné jedince, peer program…)

  • v této věkové kategorii preferujeme podporu formou dlouhodobé zápůjčky předmětu, nebo přístroje (s předpokládaným výhledovým předáním této věci dalším účastníkům programu)