Partneři

Program „Šipka“

  • primárně určen pro příjemce ve věku staršího školního věku a pro adolescenty  (cca. od 12 do 18 let)

  • u příjemce podporujeme rozvoj v zájmové a tvořivé oblasti, kterou se již delší dobu zabývá; může jít o různé zájmové aktivity přírodovědného, technického, sportovního, nebo estetického charakteru

  • oblast zájmu příjemce může souviset s volbou profesního zaměření, dalšího směřování vybraného jedince

  • v této věkové kategorii bude zvažováno, zda fond svoji podporu poskytne formou materiálního daru, nebo ve formě dlouhodobé zápůjčky předmětu / přístroje potřebného pro rozvoj konkrétního zájmu

  • v tomto programu bude zvažována též podpora formou financování vybraného kursu, či výcviku