Partneři

Program "Poupě"

  • primárně určen pro příjemce ve věku mladšího a středního školního věku (cca. do 12 let)

  • u příjemce je podporován rozvoj v zájmové oblasti dle jeho výběru, např. přírodovědného, sportovně herního, či esteticko výchovného charakteru, často se jedná o zájem, který se u příjemce aktuálně začíná rozvíjet a je pravděpodobné, že se jím bude dlouhodobě zabývat

  • v této věkové kategorii bude preferována podpora formou materiálního daru (předání věci, předmětu, či přístroje potřebného pro další rozvoj zájmu dítěte)

  • u vybraných příjemců může být podpora směrována také jako časově omezené financování vybrané volnočasové aktivity – kroužku